Detská železnica cestovný poriadok 2018

www. detskazeleznica.sk

MÁJ AŽ SEPTEMBER SOBOTU, NEDEĽU A ŠTÁTNY SVIATOK:  
                  
 
     
ODCHOD Z ČERMEĽA:  9:10 11:10 13:10 15:10 17:10
ODCHOD Z ALPINKY:  10:00  12:00  14:00  16:00  18:00 

JÚL, AUGUST - AJ VO VŠETKY PRACOVNÉ DNI PONDELOK - PIATOK:

JÚL, AUGUST - AJ VO VŠETKY PRACOVNÉ DNI PONDELOK - PIATOK:          
ODCHOD Z ČERMEĽA:  9:10 11:10 13:10 15:10  
ODCHOD Z ALPINKY:  10:00  12:00  14:00  16:00   

OKTÓBER - IBA VÍKENDY, SVIATKY

OKTÓBER - IBA VÍKENDY, SVIATKY          
ODCHOD Z ČERMEĽA:    11:10 13:10 15:10  
ODCHOD Z ALPINKY:   12:00  14:00  16:00   

 

Jazda vláčikom trvá 20 minút. Počas víkendov a štátnych sviatkov sú na jazdy prednostne nasadzované parné lokomotívy Katka alebo Krutwig. Prepravca si vyhradzuje právo nasadiť aj počas týchto dní namiesto parných rušňov dieselové lokomotívy, najmä v prípade predpovede nepriaznivého počasia, pri náhlych technických závadách na lokomotívach alebo trati alebo pri iných okolnostiach, spôsobených tretími stranami alebo objektívnymi skutočnosťami. Typ nasadenej lokomotívy nemá vplyv na výšku cestovného.

JÚL, AUGUST - AJ VO VŠETKY PRACOVNÉ DNI PONDELOK - PIATOK:

Krutwig. Prepravca si vyhradzuje právo nasadiť aj počas týchto dní namiesto parných rušňov dieselové lokomotívy, najmä v prípade predpovede nepriaznivého počasia, pri náhlych technických závadách na lokomotívach alebo trati alebo pri iných okolnostiach, spôsobených tretími stranami alebo objektívnymi skutočnosťami. Typ nasadenej lokomotívy nemá vplyv na výšku cestovného

Z dôvodu zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v okrese Košice I – IV a okrese Košice okolie je od 1.8.2018 prevádzka parných rušňov až do odvolania nahradená motorovými lokomotívami. Za pochopenie ďakujeme.

DETSKÁ ŽELEZNICA PREMÁVA KAŽDÝ DEŇ (do 2.9.2018)

Pondelok – piatok     9:10 / 11:10 / 13:10 / 15:10*

Sobota – nedeľa         9:10 / 11:10 / 13:10 / 15:10 / 17:10*

 

(odchody zo stanice Čermeľ)

Z dôvodu zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v okrese Košice I – IV a okrese Košice okolie je od 1.8.2018 prevádzka parných rušňov až do odvolania nahradená motorovými lokomotívami. Za pochopenie ďakujeme.

DETSKÁ ŽELEZNICA PREMÁVA KAŽDÝ DEŇ (do 2.9.2018)

Pondelok – piatok     9:10 / 11:10 / 13:10 / 15:10*

Sobota – nedeľa         9:10 / 11:10 / 13:10 / 15:10 / 17:10*

 

(odchody zo stanice Čermeľ)

Z dôvodu zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v okrese Košice I – IV a okrese Košice okolie je od 1.8.2018 prevádzka parných rušňov až do odvolania nahradená motorovými lokomotívami. Za pochopenie ďakujeme.

DETSKÁ ŽELEZNICA PREMÁVA KAŽDÝ DEŇ (do 2.9.2018)

Pondelok – piatok     9:10 / 11:10 / 13:10 / 15:10*

Sobota – nedeľa         9:10 / 11:10 / 13:10 / 15:10 / 17:10*

 

(odchody zo stanice Čermeľ)