Rezervácia stravovania pre tábory a školské a iné výlety:

V prípade Vášho záujmu Vám zabezpečíme skupinové stravovanie za vopred dohodnutých podmienok napr. pre školské výlety a iné