Deň Motoršportu venovaný deťom na Alpinke 24.8.2019 o 11:00 s L Racing

Pod záštitou primátora mesta Košice,

Ing. Jaroslava Polačeka