Z histórie ALPINKY od roku 1898

Toto obľúbené miesto už mnoho rokov poskytuje príjemné posedenie v lone peknej prírody. Zrubová vila v švajčiarskom slohu dokonale harmonizujúca s prostredím, skrýva v sebe kus bohatej a zaujímavej histórie. Jej počiatky siahajú do roku 1898, keď sa u členov Turistického kruhu košiského okolia zrodila myšlienka, že na ploche približne 32 hektárov na území lesov mesta Košíc v okolí Hladnej studne v Čermeľskom údolí zriadia klimatické kúpele a vilovú osadu. Hlavným iniciátorom myšlienky a predsedom stavebného výboru plánovaných kúpeľov bol Štefan Szönyey, ktorého inšpirovali podobné, už 26 rokov staré návrhy Ľudovíta Cordinesza /1811-1883/.

Plány boli naozaj veľkolepé: urobili sa meteorologické výskumy, trať pouličnej železnice sa mala od kiosku v Čermeli predĺžiť aj do kúpeľnej osady, na kúpanie a člnkovanie hostí malo slúžiť umelé jazero, v areáli okrem kúpeľných objektov malo stáť množstvo súkromných letohrádkov. Nepodarilo sa zhromaždiť žiadúce finančné prostriedky, a tak v roku 1899 veľkolepé plány stroskotali. Nie však úplne.

Jeden z členov stavebného výboru plánovanej osady, syn zakladateľa a spolumajiteľ neďalekej píly dr. Viktor Kircz /1859-1929/ si tu nechal v roku 1910 postaviť letovisko a loveckú vilu, ktorej dal meno Karola, podľa svojej manželky Karolíny. Dodnes to hlása nápis ,, Karola lak " na štíte budovy.

Pre širokú verejnosť ju objavil člen košickej odbočky Turistického spolku Priateľov prírody, stolársky robotník Elemír Molnár /1898 - 1944/. Na jeho návrh budovu spolok kúpil v októbri 1924 od majiteľa za 16 tisíc korún a od mesta na dobu 50 rokov prenajal priľahlé pozemky.

Za účasti stoviek členov spolku a ich rodín bola 7. júna 1925 na tomto mieste slávnostne otvorená prvá robotnícka zotavovňa na Slovensku, ktorá po dlhé roky slúžila ako výletné miesto, letovisko a prázdninový tábor detí košických robotníkov. Pre vylepšenie podmienok oddychu bol v rokoch 1935-36 na lúke vybudovaný bazén, prístavba jedálne a betónový tanečný parket. Po vojne chatu získala strojáreň pod národnou správou Polednyák, /VSS/, pomenovala ju najprv Pionier, potom Alpínka a znovu dala do užívania pre rekreačné účely verejnosti.