Nový projekt 3D bludisko Alpinka 2023


3 D Bludisko Alpinka.

Projekt Svet plný oddychu a zábavy 3D bludisko Alpinka je projekt zameraný na aktívny relax pre návštevníkov všetkých vekových kategórií.

V troch výškových úrovniach nad zemou ponúkame 3D bludisko na 154 m2 lezeckej plochy s počtom 10 prekážok, 10 domčekov a s drôteným tunelom, točitým toboganom a šmykˇlaukou, ktoré Vás ľahko a hlavne bezpečne vrátia naspäť na zem.
Cieľom je zdravý a aktívny pohyb všetkých návštevníkov z okolitých regiónov Slovenska, zahraničia ako aj detí a rodičov mesta Košice. Projekt je situovaný v areáli Alpinka na konečnej zastávke Detskej historickej železnice. 


Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.

rozhybanykraj,  krajsveta,  kosiceregion,

2022 v projektoch 2.2 - Veľké rozvojové projekty.

Celková cena projektu:  300 000 eur bez DPH.

Spolufinancovanie KSK:  100 000  eur bez DPH.

Investor ALDI s.r.o. :        200 000 eur bez DPH.


www.vucke.sk, www.kosiceregion.com, www.terraincognita.sk 

Ďakujeme s úctou za pomoc a ústretovosť pri realizácií projektu Svet zábavy a oddychu 3D bludisko Alpinka: 

KOŠICKÝ SAMOSPÁVNY KRAJ, Košice Región turizmus, Terra Incognita Košický kraj, Magistrát Mesta Košice, Unipark CZ projecia - realizácia, personál Areálu Alpinka. 


Projekty do roku 2020